MÁY BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG

Kích thước: 1940 mm x 731mm x 850 mm
Khối lượng: 240 Kg
Điện áp: 110V/220V
Sức chứa: 200 - 300 sản phẩm

Kích thước: 1940 mm x 790 mm x 1036 mm
Khối lượng: 260 Kg
Điện áp: 100V/240V
Sức chứa: 200 - 300 sản phẩm

Kích thước: 1933 mm x 1269 mm x 795 mm
Khối lượng: 285 Kg
Điện áp: 110V/240V
Sức chứa: 200 - 300 sản phẩm

Kích thước: 1992 mm x 2864 mm x 930 mm
Khối lượng: 710 Kg
Điện áp: 110V ~ 240V
Sức chứa: 500 - 600 sản phẩm

Bảo Tín Việt

Sẵn Sàng Hợp Tác , Cung Cấp Các Sản Phẩm & Giải Pháp Công Nghệ
Phục Vụ Các Doanh Nghiệp , Cộng Đồng